• புதிய மின்னூல்

  Time to Shop

  Monday, 3 July 2017

  வேதமும் சைவமும் மின்னூல் PDF | Tamil Ebook Download

  சைவமும் வேதமும் நூல் சைவ மதம் வேத காலத்தில் இருந்ததா ? சிவனின் தோற்றுவாய் என்ன ? உண்மையில் யார் ? ஐந்தெழுத்து மந்திரம் தோன்றியது எப்பொழுது ? என்ற கேள்விகளுக்கு பதில் தருகிறது  காரைக்கால் அம்மையாருக்கு முன்பு சிவன் என்று எவனும் இல்லை.


  Download

  1 comment:

  Upload