• புதிய மின்னூல்

  Time to Shop

  Thursday, 2 March 2017

  தமிழ் இன்று மின்னூல் PDF | Tamil Ebook Download

  தமிழ் இன்று  கல்வி
  1. இந்தி மொழிக் கல்வி
  2. தமிழ் மொழிக் கல்வி
  இணையமும் நுட்பமும்
  3. கணினியில் தமிழில் எழுதுவது எப்படி?
  4. நோக்கியா செல்பேசியில் தமிழில் எழுதுவது எப்படி?
  5. கூகுளுக்குத் தமிழ் தெரியாது
  சமூகம்
  6. தமிழ்நாட்டில் குழந்தைகளின் பெயர்கள்
  7. தலை எழுத்து
  8. கையொப்பம்
  9. தமிழ் மோதிரம்
  10. தமிழ் சோறு போடும்
  11. எல்லா துறையினருக்கும் ஆங்கிலம் தான் சோறு போடுகிறதா?
  12. தன்னார்வத் தமிழ் இணையத் திட்டங்களுக்கு பங்களிப்பு குறைவாக இருப்பது ஏன்?
  எழுத்துச் சீர்திருத்தம்
  13. ஆங்கில எழுத்து முறை இலகுவானதா?
  14. புதிய எழுத்துக்களைப் பெற்றுக் கொள்வதால் தமிழ் வளருமா?
  15. கிரந்த எழுத்துகளைத் தவிர்த்து எழுவது எப்படி?  No comments:

  Post a Comment

  Upload