• புதிய மின்னூல்

  Time to Shop

  Sunday, 26 February 2017

  வெள்ளை அடிமைகள் மின்னூல் White slaves PDF | Tamil Ebook Download

  ஆசிரியர் நேதாஜி அவர்கள் நாம் இன்னும் விடுதலை பெறவில்லை என்பதை எடுத்து கூறுகிறார்.
  வெள்ளை அடிமைகள்


  நாம் இன்னும் வெள்ளைத்தோலுக்கும் வெள்ளை நிறத்துக்கும் வெள்ளையன் மொழிக்கும் அடிமைபட்டு கிடக்கிறோம்.....................................................
  No comments:

  Post a Comment

  Upload