• புதிய மின்னூல்

  Time to Shop

  Thursday, 16 February 2017

  மார்ட்டின் லூத்தர் வரலாறு PDF | Tamil Ebook Download

  சமய சீர்திருத்தவாதி லூத்தர்


  மார்ட்டின் லூத்தர் வரலாறு   மார்ட்டின் லூத்தர் உரோமை திருச்சபையின் தவறான செயல்களை சுட்டிக்காட்டினார்; அதனால் திருச்சபையிலிருந்து வெளியேற்றபட்டார். புதியதொரு கிறித்தவ சபையை தொடங்கினார்......................................................
  No comments:

  Post a Comment

  Upload