• புதிய மின்னூல்

  Time to Shop

  Friday, 6 January 2017

  தடுப்பூசி வெளிப்படும் உண்மைகள் மின்னூல் PDF | Tamil Ebook Download

  தடுப்பூசி போடுவதை நிறுத்துவோம் ; அது பேராபத்து
   தடுப்பூசி வெளிப்படும் உண்மைகள்
  தொடுப்பு : அ.உமர் பாரூக்  இந்நூல் ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய முக்கிய நூல்; இந்நூலில் தடுப்பூசி மருத்துவத்தில் உள்ள தவறுகளும் , அதனால் ஏற்பட்ட மூளை வளர்ச்சி இன்மை மற்றும் இறப்புகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; மிகப்பெரிய மருத்துவ நிறுவனங்கள் தடுப்பூசிகளை தயாரித்து இலாப நோக்கத்திற்காக மட்டுமே இத்தவறான மருத்துவத்தை பரப்பிவருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.


  No comments:

  Post a Comment

  Upload